Fotobook ขนาด A5

Size : 21 x 14.8 cm.
จำนวนหน้า
40 หน้า

ราคา 1,000 บ.
750 บ.
*เพิ่มปกแข็ง ราคา 500 บาท
*เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 8 บาท
(ต้องเพิ่ม 8 หน้าเป็นอย่างต่ำ)
** ราคานี้ลดราคา 25% และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   
   
   

 

Fotobook ขนาด A4

Size : 29.7 x 21 cm.
จำนวนหน้า
56 หน้า
ราคา
1,900 บ.
1,400 บ.
*เพิ่มปกแข็ง ราคา 500 บาท
*เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 15 บาท
(ต้องเพิ่ม 4 หน้าเป็นอย่างต่ำ)
** ราคานี้ลดราคา 25% และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   
   
   

 

Fotobook ขนาด A3

Size : 42 x 29.7 cm.
จำนวนหน้า
56 หน้า
ราคา
3,150 บ.
2,350 บ.
*เพิ่มปกแข็ง ราคา 500 บาท
*เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 28 บาท
(ต้องเพิ่ม 2 หน้าเป็นอย่างต่ำ)
** ราคานี้ลดราคา 25% และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   
   
   

 

Fotobook ขนาด A5

Size : 21 x 14.8 cm.
จำนวนหน้า
40 หน้า
ราคา
880 บ.

*เพิ่มปกแข็ง ราคา 500 บาท
*เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 8 บาท
(ต้องเพิ่ม 8 หน้าเป็นอย่างต่ำ)

 

Fotobook ขนาด A4

Size : 29.7 x 21 cm
จำนวนหน้า
56 หน้า
ราคา
1,680 บ.

*เพิ่มปกแข็ง ราคา 500 บาท
*เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 15 บาท
(ต้องเพิ่ม 4 หน้าเป็นอย่างต่ำ)

 

Fotobook ขนาด A3

Size : 42 x 29.7 cm.
จำนวนหน้า
56 หน้า
ราคา
2,880 บ.

*เพิ่มปกแข็ง ราคา 500 บาท
*เพิ่มจำนวนหน้า หน้าละ 28 บาท
(ต้องเพิ่ม 2 หน้าเป็นอย่างต่ำ)

 

รับข่าวสารจากเรา

เข้าสู่ระบบ

ระยะเวลาในการจัดทำอัลบั้มไม่เกิน 7 วัน

Promotion: ฟรี ค่าจัดวางรูปแบบภาพในอัลบั้ม แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง